RZS bez tajemnic

 1. Czy można ocenić stan aktywności choroby?

  Stan chorego oceniany jest poprzez standardowe badanie lekarskie oraz badania laboratoryjne: OB, CRP, proteinogram, morfologia.
  Do oceny aktywności choroby służą specjalnie opracowane skale: skala VAS bólu, aktywności choroby (wypełniana przez lekarza i przez chorego), skala DAS 28 oraz kwestionariusz HAQ.

  Dr n. med. Małgorzata W. Kwiatkowska
  Instytut Reumatologii w Warszawie

  ^ Zwiń odpowiedź

 2. Co to jest VAS?

  Wizualna skala analogowa (VAS) to najprostsza metoda służąca do oceny np. bólu, aktywności choroby.
  Praktycznie, skala VAS to 10 cm linia prosta (100 mm), na której chory zaznacza punkt, który odpowiada jego odczuciu bólu (skala bólu) lub aktywności choroby (skala aktywności choroby). Punkt 0 oznacza całkowity brak bólu lub aktywności choroby, natomiast punkt 100 to ból najsilniejszy lub największe nasilenie choroby.

  brak bólu

  ból najsilniejszy

  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  Wyrażenie swoich odczuć bólowych na kalibrowanej skali pozwala na porównanie wyników przy następnych badaniach. To samo dotyczy skali aktywności choroby, którą wypełnia chory, ale także lekarz wg własnej oceny stanu pacjenta. Stosowane są więc: skala VAS oceny bólu według chorego, skala VAS aktywności choroby według chorego i skala VAS aktywności choroby według lekarza.

  Porównanie wyników jest szczególnie przydatne u osób z przewlekłym bólem, gdyż pomaga dostosować dawki leków do aktualnych potrzeb chorego.
  U pacjentów, którzy nie mogą sami wypełnić skali VAS (np. dzieci, osoby z trudnością z pisaniem) można rozpoznać nasilenie bólu obserwując zachowanie, grymasy na twarzy, płacz, niepokój i inne.

  Ocena aktywności choroby

  Dr n. med. Małgorzata W. Kwiatkowska
  Instytut Reumatologii w Warszawie

  ^ Zwiń odpowiedź

 3. Co to jest DAS 28?

  DAS 28 jest wskaźnikiem oceny aktywności choroby. Ocenia się 28 stawów: barkowe, łokciowe, nadgarstkowe, stawy rąk (śródręczno–palcowe i międzypaliczkowe bliższe) i kolanowe.

  DAS 28 obliczamy podstawiając do wzoru następujące dane:

  • liczba bolesnych stawów z 28
  • liczba obrzękniętych stawów z 28
  • ogólna ocena aktywności choroby przez pacjenta za pomocą skali VAS
  • wartość OB po 1 h lub CRP

  Im mniejsza wartość DAS 28 tym mniejsza aktywność choroby. Wartość poniżej 2,6 świadczy o remisji choroby, natomiast powyżej 5,1 – o jej wysokiej aktywności.

  Ocena aktywności choroby

  Dr n. med. Małgorzata W. Kwiatkowska
  Instytut Reumatologii w Warszawie

  ^ Zwiń odpowiedź